Chci hrát za německé lodě – co vás čeká?

Po většinu evropské historie byly německé námořnické dovednosti zastíněny jejich britskými, francouzskými, holandskými a španělskými sousedy. Německo bylo sjednoceno teprve koncem 19. století, a tak nesehrálo větší roli v období evropské kolonizace. Zatímco po Pruském království (větší část) zdědilo relativně dlouhé pobřeží, geografická pozice Německa uprostřed evropského kontinentu zvýhodňovala armádu, zatímco námořnictvo zůstalo silou pobřežní obrany. Na konci 19. století zahájil Císař Vilém II. politiku posilování námořnictva, protože věřil, že silné námořnictvo je klíčem k moci ve světě a zároveň by se rád utkal s bratrancem, britským králem Jiřím V. I když rychlý vzestup německého Císařského námořnictva upoutal pozornost Evropy a rozpoutal nákladné závody ve zbrojení, nikdy nebyl schopen překonat ve výrobě ani pokroku Královské námořnictvo, které zareagovalo účinnými a pokrokovými konstrukcemi jako byly HMS Dreadnought a bitevní lodě třídy Queen Elizabeth. Nicméně, Císařské námořnictvo během 1. sv. války působilo impozantně, bylo také prvním na světe, které ukázalo zničující efektivitu ponorek (i přes technologická omezení) proti nechráněným obchodním a pomalým, nemotorným válečným lodím.


Německo se po porážce opět pokusilo srovnat krok s Královským námořnictvem (Royal Navy) prostřednictvím „Plánu Z“, ale uspíšený nástup 2. sv. války znamenal, že tento nebyl plně realizován, zanechal námořnictvo (nyní označované jako Kriegsmarine) silně nepřipravené k boji s Royal Navy. Proto hladinové loďstvo zajišťovalo převážně podporu operacím (Operace Weserübung – Cvičení na Vezeře – invaze do Norska a Dánska) a obchodní plavbu. Nicméně Kriegsmarine disponovala mocnými (i když jen několika) bitevními loděmi a křižníky, které dosáhly úspěchů, jako bylo potopení HMS Hood, HMS Glorious a kladením hrdinného a vytrvalého odporu – důkaz o nezlomnosti posádek – dokud Britové nepoužili výrazně početnějších sil. Stejně jako v 1. sv. válce, nebezpečnější než hladinová plavidla byla flotila ponorek – největší a nejmocnější na světě, pod vedením velkoadmirála Karla Dönitze (sám zkušený ponorkář, který se aktivně podílel na vytvoření ponorkové flotily po zrušení „Plánu Z“). Ponorky napáchaly paseku na zásobovacích trasách britského a amerického námořnictva, když potopily 14 milionů tun a více válečných lodí, než kterákoliv jiná třída za celou válku. Nakonec, znatelné ztráty způsobené královským námořnictvem donutily Kriegsmarine vzdát se spolu s Německem, 8. května 1945.


Torpédoborce

Torpédoborec Leberecht Maass, úroveň VII

Styl hry

Německé torpédoborce nabízí variaci herních stylů. Kapitán, který má rád ruské torpédoborce, bude mít radost z hlavních děl; fanouška japonského stylu potěší rychle přebíjená torpéda; příznivce americké školy se bude bavit v jednom z nejlepších torpédoborců pro obsazování oblasti. První úrovně vybízejí k agresivní hře díky dopředu mířícím torpédometům (až do úrovně IV) – aktivovat Posílení motoru, najet na bitevní loď nepřítele, vystřelit obě přední torpéda, přiblížit se na dotek, zatočit a vypálit zbytek. Na rozdíl od amerického, německý Generátor kouře() netrvá tak dlouho, proto je používán hlavně pro obranu. T-22 na V. úrovni již nemá přední torpédomety a slouží jako spojovací článek mezi nízkými a vysokými úrovněmi. Věci se stávají zajímavými na úrovni VI, kde Ernst Gaede získává přístup k doplňku Hydroakusticý vyhledávač (). Najednou se z kořisti stává lovec, kdy německé torpédoborce mohou najet do kouře nepřítele, spustit Hydroakusticý vyhledávač () a odhalit blížící se torpéda či samotnou loď. Nepřátelské torpédoborce již nemohou bezpečně čekat v kouři v obsazovací oblasti. Zabijte je nebo je vytlačte z kruhu a zaberte oblast! Hydroakusticý vyhledávač () také umožňuje německým torpédoborcům plout před vlastní flotilou a odhalovat torpéda vypálená na bitevní lodě v týmu. Navíc VI Ernst Gaede a VIII Z-23 mohou použít 150mm děla. Tyto kanóny spolu s účinnými průbojnými granáty dovolují zkušeným kapitánům zasáhnout citadelu skrz bok nepřátelského křižníku. Tato linie torpédoborců má však i nedostatky. Lodě se musí mít na pozoru před leteckým pozorováním nebo útokem. Navíc jejich široký trup mohou bitevní lodě a křižníky snadno prorazit průbojnými granáty a způsobit tak větší poškození než bývá běžné. Kapitán musí v bitvě neustále myslet na tyto slabiny, týmová spolupráce je zde více než důležitá!

Křižníky

Admiral Hipper, křižník úrovně VIII

Styl hry

Německé křižníky začínají coby lehčí verze jejich rivalů, ale postupně (hlavně od úrovně VI) se odhaluje jejich síla: rychlé věže s děly rychle střílejícími účinné průbojné granáty na velkou vzdálenost, čímž překonávají americké i japonské křižníky a některé bitevní lodě. Navíc mívají nejvíce bodů zdraví na své úrovni, což je činí velmi odolnými, a střelba je pohodlná díky nízké trajektorii střel. Překvapivě, od úrovně V zůstávají jejich torpéda stejná – ale nepodceňujte je, protože i když s dosahem 6km jsou jen mírně lepší než u amerických torpédoborců střední úrovně, při rychlosti 64 uzlů jsou německá toypéda nejrychlejšími na křižnících s výjimkou vylepšených torpéd japonského Ibuki na IX. úrovni. Německé kižníky středních úrovní mají nevalnou protileteckou výzbroj, ale od úrovně VIII jsou vybaveny kombinací účinných dalekonosných 40mm, 55mm a 105mm děl, která poskytují výbornou ochranu sobě i spojencům, částečně i díky doplňku Obranná AA palba (), a jsou otravné pro kapitány letadlových lodí. Slabinou je obecně horší pancéřování, špatné maskování, podprůměrné poškození u HE granátů a spíše průměrná rychlost i manévrovatelnost. Od úrovně IV mají německé křižníky přístup ke zlepšené variantě doplňku Hydroakusticý vyhledávač ().

Bitevní lodě

Gneisenau, bitevní loď úrovně VII

Styl hry

Německé bitevní lodě jsou příkladem konstrukce zaměřené na pancéřování, schopné absorbovat obrovské poškození a zůstat přitom na hladině. Jejich hlavní výzbroj je většinou o něco menší než u protivníků (avšak nabíjí rychleji) a mívají více zdraví a lepší pancíř, což je činí nejodolnějšími ve hře. Mají historicky přesně vymodelovaný „turtleback“ (želví krunýř) pancíř, který je tím více odolnější, čím blíže k nepříteli se loď dostane, avšak na větší vzdálenost je zranitelnější nepřímou palbou. Tyto bitevní lodě disponují silnou sekundární výzbrojí, která odmění hráče schopné bojovat proti velkým lodím nepřítele na krátkou vzdálenost. Stejně jako u křižníků, bitevní lodě středních a vyšších úrovní běžně nabízí skvělou dalekonosnou protileteckou výzbroj, založenou na jejich víceúčelových 105mm dělech, ale tato AA síla nenarůstá s tím jak se letoun přibližuje jako tomu je v případě AA obrany amerických bitevních lodí. I když disponují nadprůměrně pohyblivým kormidlem, tíhnou k větším poloměrům oblouku a hůře se tak vyhýbají torpédům. Německé bitevní lodě mají od úrovně VIII přístup k doplňku Hydroakusticý vyhledávač, který pomáhá řešit situaci ohledně torpéd, ale i tak je to trvalá hrozba, kterou musí mít kapitán na paměti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *